• Vitoria-Gasteiz asesoría fiscal
  • Asesoría Fiscal Bengoa Vitoria-Gasteiz declaración renta IRPF

 

O

frecemos un servicio completo a la empresa, al autónomo y a los nuevos emprendedores en materia contable, fiscal y tributaria desde el conocimiento de la realidad empresarial, aplicando soluciones a las distintas actividades económicas.


 

Z

erbitzu osoa eskaintzen diegu enpresa, autonomo eta kontabilitate materia, zerga materia eta materia fiskaleko ekintzaile berriei, enpresa-errealitatearen ezagueratik, jarduera ekonomiko desberdinetarako konponbideak emanez.


 

Servicios / Zerbitzuak

 
Altas y bajas en Actividades Económicas y sus modelos censales.
-Jarduera ekonomikoen altak eta bajak eta bere errolda-ereduak.

Licencias municipales.
-Udal-lizentziak.

Preparación y solicitud de subvenciones.
-Diru-laguntzen eskaera eta prestaketa.

Planificación y asesoramiento Contable y Fiscal de la actividad.
-Jardueraren kontabilitate eta fiskal plangintza eta aholkularitza.

Contabilidad y soluciones telemáticas para el ahorro de la empresa.
-Kontabilitatea eta enpresaren aurrezkirako konponbide telematikoak.

Declaraciones tributarias: IVA, IRPF, sociedades, intracomunitarias, retenciones, declaraciones informativas y encuestas.
-Zerga-aitorpenak: BEZa, PFEZa, sozietateak, komunitate barneko sozietateak, erretentzioak, adierazpen Informatzaileak eta galdeketak.

Recursos, reclamaciones y certificados.
-Baliabideak, kexak eta ziurtagiriak.

Representación ante la Inspección Tributaria.
-Zerga-Ikuskapenaren aurreko Ordezkaritza.

 

Gestoría Bengoa es miembro de la Unión Profesional de Gestión Hipotecaria (UGH)

Konfia ezazu gure aholkularietan bere esperientzia eta kapazitateagatik.
Bengoa Gestoria Unión Profesional de Gestión Hipotecaria –ren (UGH) kidea da.

Acceso a Intranet

×